Studio Vonn denkt aan je privacy. Lees hieronder meer over hoe Studio Vonn omgaat met jouw persoonsgegevens en waarvoor Studio Vonn jouw persoonsgegevens verwerkt. 

1. Bedrijfsgegevens
Studio Vonn
06 – 13 46 12 82
info@studiovonn.nl
www.studiovonn.nl

2. Persoonsgegevens 
Studio Vonn verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten van Studio Vonn of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt hebt. Studio Vonn gebruikt jouw gegevens om je zo goed mogelijk te helpen als klant en tevens omdat dit wettelijk verplicht is voor de administratie van Studio Vonn. Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die Studio Vonn verzamelt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– Foto’s van personen (in geval van trouwkaarten en geboortekaarten)
– Persoonsgegevens die in het ontwerp gebruikt zijn op verzoek van de klant

In geval van trouwkaarten en geboortekaarten worden tevens nog de volgende gegevens verzameld. Deze gegevens zijn in geval van geboortekaartjes van personen jonger dan 16 jaar.
– Geboortedatum
– Geslacht
– Gewicht
– Geboorteplaats en tijd

3. Doel 
Je persoonsgegevens worden gebruikt voor het maken van een offerte, om in contact te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden, om het eindresultaat op te leveren en/of te versturen, om de factuur op te maken, om de nazorg van de werkzaamheden uit te voeren en om je op de hoogte te houden van informatie omtrent Studio Vonn door middel van een nieuwsbrief wanneer je hier toestemming voor gegeven hebt.

4. Bewaartermijn
Studio Vonn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren en niet langer dan twee jaar na de einddatum van het laatste contact. Administratieve gegevens worden vanwege wettelijke verplichting 7 jaar bewaard. Persoonsgegevens die gebruikt zijn in het ontwerp blijven altijd bewaard voor het archief van Studio Vonn.

5. Delen
Studio Vonn zal je persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden en uitsluitend verstrekken aan een andere partij wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht (zoals hostnet (website/mail)) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de belastingdienst of boekhouder). Mocht Studio Vonn je gegevens moeten delen met een derden partij in verband met het uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal Studio Vonn een verwerkersovereenkomst afsluiten met deze partij. In de verwerkersovereenkomst staat hoe de andere partij met jouw gegevens omgaat. Studio Vonn zorgt ervoor dat dit op hetzelfde niveau is als hoe Studio Vonn met je gegevens omgaat. Wanneer Studio Vonn je ontwerp gebruikt voor eigen marketingdoeleinden, dan zal Studio Vonn ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet te lezen zijn op de voornaam na.

6. Gegevens inzien of aanpassen
Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te ontvangen of in te trekken. Heb je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking of een bezwaar op de verwerking dan kan je contact opnemen met Studio Vonn via info@studiovonn.nl

7. Cookies
Studio Vonn maakt gebruik van Instagram en Facebook ads. Hiervoor worden op de website cookies verzameld. Wanneer je via de website van Studio Vonn in aanraking komt met social media kanalen als Facebook, Twitter, YouTube, etc. dan kan het zijn dat deze partijen ook cookies verzamelen. Studio Vonn verwijst je in dit geval door naar het privacy statement van deze social media partijen. Studio Vonn maakt daarnaast gebruik van Google Analytics om te onderzoeken hoe Studio Vonn haar website kan verbeteren.

8. Gerechtvaardigd belang
Studio Vonn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.